මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා සිය අමාත්‍යාංශයෙහි වැඩ භාර ගනී.

මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා ලෙස පසුගියදා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා අද (30) බත්තරමුල්ල පිහිටි සිය අමාත්‍යාංශයේදී වැඩ භාර ගැනීම සිදු කළේය.

එම අවස්ථාවට වාරි මාර්ග අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්‍ෂ, ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඩී.එච්.කේ ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.