ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ උපන්දින සාදයට අදාලව අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස නිරෝධායනයට යොමු කිරීම – බස්රථය ආපසු හැරවීම යන ව්‍යාජ පුවත

ඉහත සිද්ධියට අදාලව මේ දිනවල විවිධ මාධ්‍ය ජාලාවල මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල අසත්‍ය පුවතක් පළ වී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත පරිදි කරුණු පැහැදිලි කිරීම.  >> මාධ්‍ය නිවේදනය >>